Xi'an Aoying Electrical Equipment Co., Ltd.

☎:029—88452630